Договір оферти

Договір Публічної Оферти про надання послуг

 

Цей Договір (оферта), адресований фізичним та юридичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Токін.Клауд» (надалі – «Надавач послуг») від імені  та в інтересах якої діють за агентськими договорами  Фізичні особи підприємці та Юридичні особи  згідно з додатком № 1, які  пропонують  керуючись ст 633 Цивільного кодексу України  укласти  договір  про надання послуг з підвищення рівня володіння англійською мовою  на наступних умовах:

 1. Загальні положення 

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.

1.2. Послуги надаються ТОВ «Токін.Клауд». 

1.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному веб-сайті Надавача послуг https://talken.cloud

1.4. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.5 Договору.

1.5. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:

1.5.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору та з текстом Додатку, який врегульовує відносини між Сторонами у відповідності до типу підписки: LMS чи LMS+бібліотека підручників на сайті https://talken.cloud.

1.5.2. Одноразово акцептує договір при реєстрації свого профілю в системі. 

1.5.3. Здійснює оплату послуг користування платформою Токін Клауд за перший місяць підписки у відповідності до кількості студентів-користувачів зі сторони Замовника послуг. Оплата послуг вважається також підтвердженням згоди з умовами Договору. 

1.5.4. Здійснює оплату за реквізитами. Вартість розраховується відповідно до кількості активних студентів-користувачів LMS та к-сті підручників (навчальних матеріалів), якими користуються студенти  зі сторони Замовника послуг. 

2. Визначення термінів

Замовник послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору.

Надавач послуг – Товариство з обмеженою відповідальністю «Токін.Клауд».

Сторона та Сторони – Замовник послуг та Надавач послуг спільно та окремо.

Платформа Токін Клауд - онлайн-платформа для викладання та менеджменту навчального процесу, яка об’єднує в собі LMS-інструменти та інтерактивні підручники.  

LMS - система менеджменту навчального процесу.

LMS + бібліотека підручників - система менеджменту навчальних процесів з доступом до бібліотеки інтерактивних підручників.

 3. Предмет договору

3.1. Надання доступу до освітньої платформи Токін Клауд для менеджменту освітнього процесу, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. Характеристика послуг

4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: доступ до освітньої платформи Токін Клауд для менеджменту Замовником навчального процесу своїх студентів, а також до бібліотеки інтерактивних підручників.

4.2. Замовник обирає бажаний тип підписки на освітню платформу Токін Клауд: підписка на LMS або LMS+бібліотека підручників.

4.3. Обрання типу підписки можливо через прикріплення підручників (навчальних матеріалів) до профілів студентів в системі, чи не прикріплення, а користування виключно інструментами LMS. 

4.4. Тривалість підписки:

4.4.1. Початком підписки для типу підписки LMS вважається додавання студента до групи або додавання студенту індивідуального заняття. Початком підписки для типу підписки LMS+бібліотека підручників вважається  прикріплення студенту інтерактивного підручника (навчального матеріалу) - через групу або індивідуально.

4.4.2. Припинити підписку на платформу Замовник послуг може, повідомивши свій намір менеджера платформи Токін Клад (підписка може припинятись в кінці календарного місяця). Підписка також автоматично вважатиметься припинена, в разі, якщо Замовник послуг не внесе обов'язковий щомісячний платіж за користування платформою в зазначені цим договором терміни. 

4.4.3 Замовник послуг, після реєстрації в системі  отримує доступ до особистого кабінету замовника з функціоналом “адміністратор” та “викладач”. Замовник при користуванні особистим кабінетом має змогу створювати не обмежену кількість доступів з функціоналом “адміністратор”, “викладач” та “студент”. Замовник в особистому кабінеті може створювати навчальні групи, прикріплювати навчальні матеріали та тести студентам. Вести журнал успішності груп чи окремих студентів.

4.5. Замовник послуг має можливість додатково замовити друковані навчальні матеріали (паперові підручники). Для формування замовлення необхідно зв'язатися з менеджером освітньої платформи Токін Клауд.

4.6. Платформа Токін Клауд може використовуватися для завантаження авторського контенту Замовника послуг (створення власних інтерактивних підручників). Замовник послуг може завантажити на платформу авторські курси, матеріали і використовувати їх для навчання своїх студентів. Дана опція доступна для узгодження в індивідуальному порядку з надавачем послуг. Інтерактивні підручники Замовника завантажуються на платформу Замовником, після надання індивідуального доступу до такого функціоналу. Замовник гарантує, що контент власного інтерактивного створено за дотримання останнім дотримання законодавства України в сфері авторського права і суміжних прав.

 

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Обов’язки Надавача послуг:

5.1.1. Надавач послуг зобов’язується надати якісно та в повному обсязі послуги, пов’язані з наданням доступу до освітньої платформи Токін Клауд для менеджменту освітнього процесу, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.2. Права Надавача послуг:

5.2.1. Надавач послуг має право розірвати договір достроково, або відмовити в подальшому продовженні підписки на освітню платформу Токін Клауд, якщо замовник послуг протерміновує обов'язковий щомісячний платіж протягом 3 місяців підряд.

5.2.2. Надавач послуг має право розірвати договір достроково, або відмовити в подальшому продовженні підписки на освітню платформу Токін Клауд, якщо замовник порушує загальноприйняті норми поведінки: підвищує голос на менеджерів платформи, використовує платформу не за цільовим призначенням, намагається отримати неправомірну вигоду, використовуючи платформу.

5.3. Обов'язки Замовника послуг:

5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються протягом перших трьох робочих днів місяця на який проводиться підписка на освітню платформу Токін Клауд. Або протягом 3 робочих днів після завершення демо-періоду користування платформою. 

5.4. Права Замовника послуг:

5.4.1. Замовник послуг, має право розірвати договір, повідомивши про припинення підписки менеджера освітньої платформи Токін Клауд (підписка може припинятись в кінці календарного місяця)  або припинити вносити обов'язкові щомісячні платежі за підписку на платформу. 

  6. Порядок розрахунків

6.1. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від кількості активних студентських профілів та кількості прикріплених інтерактивних підручників (навчальних матеріалів) в особистому кабінеті Замовника. Для типу підписки “LMS” активним вважається студент, який доданий в групу або має індивідуальні заняття. Для типу підписки “LMS+бібліотека підручників” активним вважається студент, який має прикріплений інтерактивний підручник (навчальний матеріал) через групу або індивідуально. Для типу підписки LMS+бібліотека підручників оплата здійснюється за кількість підручників - якщо студенту прикрілено більше 1 підручника, вартість збільшується відповідно.  Ціни за користувацькі доступи розміщені на сайті https://talken.cloud .

6.2. Оплата за користування освітньою платформою Токін Клауд вноситься в формі передоплати за кожен місяць користування платформою наперед.

6.3. При реєстрації нового користувача зі статусом Студент, Замовнику послуг надається безоплатний демо-період користування освітньою платформою Токін Клауд для кожного учня. Тривалість безоплатного демо-періоду - сім календарних днів.

6.4. Замовник має право внести платіж протягом трьох календарних днів з моменту закінчення безкоштовного демо-періоду для нових студентів.

6.5. Нарахування оплати за користування платформою за кожного користувача зі статусом Студент рахується від дня закінчення безоплатного демо-періоду. Розрахунок коштів проводиться за фактичний залишок днів місяця, а не за цілий поточний місяць користування.

6.6. Оплата за подальші місяці користування освітньою платформою Токін Клауд проводиться наперед за поточний місяць користування протягом перших трьох робочих днів місяця у відповідності до кількості створених профілів для студентів та типу підписки.

6.7. Надавачем послуг в період з 28-31 число кожного місяця проводиться фінансова звірка, що передбачає порівняння кількості оплачених студентських профілів з фактичною к-кістю активних студентських профілів та кількістю активних навчальних матеріалів Отримувача послуг. За результатами звірки Надавач послуг має право виставити рахунок Отримувачу послуг за користування студентськими профілями, які не були сплачені на початку місяця. Кошти за таких студентів мають поступити на рахунок Надавача послуг протягом 3 календарних днів від дати виставлення рахунку.

6.8. В разі, якщо Замовник послуг прострочує виплату обов'язкового платежу зазначеного в п 6.4 та 6.6. даного Договору, Надавач послуг має право закрити доступ до платформи до моменту погашення заборгованості Замовника послуг.

6.9.  Повноцінний доступ до освітньої платформи Токін Клауд буде відновлено після внесення Замовником повної вартості оплати підписки за поточний місяць.

6.10.  Якщо Замовник послуг бажає придбати додатково друковані навчальні матеріали, слід розуміти, що вартість навчальних матеріалів не входить у вартість підписки на освітню платформу Токін Клауд та оплачується додатково. Купівля друкованих навчальних матеріалів не є обов'язковою.

6.11. Замовник послуг має право звернутися за поверненням придбаних друкованих навчальних матеріалів протягом 14 календарних днів з моменту їх придбання. Надавач послуг може прийняти матеріали та повернути їх вартість Замовнику, якщо такі матеріали знаходяться в ідеальному стані: на них відсутні сліди використання (матеріали не пописані олівцями, ручками або іншим приладдям для письма і малювання, на них немає плям, надірваностей чи інших слідів користування). В іншому випадку, компенсація коштів не відбувається.                                                                                                                                                   

6.12. Навчальні матеріали Замовник може повернути особисто або ж надіслати Новою Поштою. Усі витрати пов'язані із пересилкою лягають на Замовника послуг. Спосіб повернення та всі додаткові деталі узгоджуються в індивідуальному порядку.

6.13. Після внесення передплати за місяць, для ідентифікації платежу необхідно надіслати квитанцію на електронну адресу [email protected] або інший канал комунікації з менеджером платформи Токін.Клауд, в якому вже ведеться комунікація менеджера з Замовником. В темі листа необхідно зазначити “Оплата послуг TalkEn.Cloud + ПІ Замовника” для реєстрації платежа в платіжній системі платформи.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.

7.2. Замовник зобов’язується вказувати достовірні дані при реєстрації.

7.3. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.

7.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

7.5. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу Сторону про настання цих обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Надавач послуг залишає за собою право обрати спосіб для сповіщення Замовника послуг про настання форс мажорних обставин. 

7.6. Належним доказом існування обставин непереборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

7.7. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за послуги, надані до їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

 8. Права інтелектуальної власності

8.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що: 

- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом; 

- на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг.

8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

8.3. Замовнику послуг заборонено передавати або перепродувати будь які навчальні матеріали, отримані під час виконання зобов'язань по даному Договору від Виконавця, а також будь-які копії навчальних матеріалів як на матеріальних, так і не матеріальних носіях третім особам, які не є суб'єктами освітньої платформи Токін Клауд. 

8.4. Ксерокопіювання та копіювання навчальних матеріалів на будь які носії - заборонено.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати всіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

10. Термін дії Договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з дня отримання Надавачем послуг першого платежу.

10.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:

- невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;

- відмови Замовника отримувати послуги.

У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.

10.4. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

11. Заключні положення

11.1. Цей Договір є договором приєднання.

11.2. Надавач освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

11.7. Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов’язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін та доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.

11.8. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.

11.9. Замовник послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази контактів платформи шляхом укладення цього Договору.

 12.Реквізити надавачів освітніх послуг

ТОВ ТОКІН.КЛАУД

ЄДРПОУ 44688017

в ПАТ Приватбанк МФО 305299

р/р UA453052990000026007036807455

Телефон: +380 63 402 7399

Електронна адреса для комунікації: [email protected]  

 

ФОП КРАВЧЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Код отримувача:
3308409084

Рахунок отримувача:
UA213052990000026000045026644

Назва банку:
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

 ДОДАТОК № 1

до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови

Цей Додаток № 1 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Додаток є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Токін.Клауд» (надалі – «Надавач послуг»). 

1. Надавач послуг надає послуги, пов'язані з наданням доступу до освітньої платформи Токін Клауд для менеджменту освітнього процесу, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2. Характеристика послуг: наданням доступу до освітньої платформи Токін Клауд для менеджменту освітнього процесу.

3. Замовник обирає тип доступу до освітньої платформи Токін Клауд.

4. Вартість послуг визначається індивідуально та залежить від типу доступу до освітньої платформи Токін Клауд та кількості студентів, яких реєструє на платформі Замовник послуг. Інформація щодо вартості зберігається на сайті https://talken.cloud .

6. Інші умови Публічного договору надання послуг з надання доступу до освітньої платформи Токін Клауд для менеджменту освітнього процесу, не зазначені у цьому Додатку, залишаються без змін.

7. Цей Додаток набирає чинності з моменту його акцептування Замовником і діє до моменту закінчення зобов'язань за даним Договором, а у частині фінансових розрахунків - до повної оплати.

8. Реквізити надавачів послуг від ТОВ «Токін.Клауд»:

ТОВ ТОКІН.КЛАУД

ЄДРПОУ 44688017

в ПАТ Приватбанк МФО 305299

р/р UA453052990000026007036807455

Телефон: +380 63 402 7399

Електронна адреса для комунікації: [email protected]

 

ФОП КРАВЧЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Код отримувача:
3308409084

Рахунок отримувача:
UA213052990000026000045026644

Назва банку:
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"